DOMNUL AMBASADOR JOSE ARROSPIDE DEL BUSTO
01.03.2013

VIZITA OFICIALĂ ÎN PERU A PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI, TRAIAN BĂSESCU

Președintele Republicii, Ollanta Humala, l-a primit pe omologul lui din România, Traian Băsescu, care împreună cu o delegație importantă a realizat o Vizită Oficială în Peru în zilele de 28 și 29 ianuarie, la invitația Mandatarului peruan.

Pe parcursul vizitei, Președintele român a realizat un intens program de activități, care a început cu o audiență susținută împreună cu președintele Humala și care a avut loc la Palatul Guvernului. În cursul acesteia, cei doi Președinți au schimbat opinii cu privire la situația internațională, precum și cu privire la importanța de a consolida legăturile bilaterale, bazate pe comunitatea valorilor democratice și pe respectarea Statului de Drept.

Șefii de Stat ai României și Peru-ului și-au exprimat satisfacția în legatură cu ratificarea de către Congresul Statului Peru și de către Parlamentul European, din decembrie anul trecut, al Acordului Comercial Multipartit dintre Peru, Columbia și Uniunea Europeană. De asemenea, au convenit asupra faptului că este de dorit să se profite de oportunitățile pe care acest Acord de oferă, și, în acest fel, să crească schimbul comercial și investițiile reciproce. Totodată au subliniat importanța acestuia datorită faptului că el conține dispoziții ce permit consolidarea valorilor de justiție, imperiul legii, democrația, egalitatea și apărarea drepturilor omului, pe care ambele țări le împărtășesc. La fel, Președinții Humala și Băsescu au căzut de acord asupra necesității de a oferi prioritate cooperării în materie educațională, incluzând oferirea de burse pentru studenții peruani, și în domeniul sportiv, la fel și în domeniul afacerilor. De asemnenea, au decis să promoveze cooperarea în domeniul științei și tehnologiei și să caute sa faciliteze un schimb cultural mai mare. Trebuie subliniat faptul că o delegație multisectorială va vizita România pentru a explora oportunitățile unui munci comune.

Mandatarii au căzut de acord asupra importanței de a menține cel mai riguros respect față de drepturile omului, să priorizeze lupta împotriva sărăciei și adoptarea de politici care să permită integrarea socială a respectivelor lor populații. De asemenea, au recunoscut că problema mondială a drogurilor și a delictelor relaționate cu acestea prezintă amenințări serioase pentru societățile implicate, amenințări care trebuie să fie înfruntate într-un mod mai efectiv printr-o cooperare strânsă între State, bazată pe principiul responsabilitații împărțite. Pe de altă parte, și-au manifestat angajamentul de a lupta împotriva terorismului și delincvenței organizate transnațional, și necesitatea de a-și uni eforturile pentru a combate aceste flagele.

Șefii statelor și-au afirmat din nou încrederea lor într-o soluție pacifică a controverselor și respectul dreptului internațional, valorând în acest cadru rolul Curtei Interenaționale de Justiție.  În timpul vizitei lui, Președintele României a fost primit de către Președintele Congresului, Victor Isla, și de către primărița Limei, Susana Villaran, care i-a înmânat Medalia Orașului.

Președintele României a mulțumit pentru atențiile primite în timpul vizitei lui în Peru și a formulat o invitație Președintelui Republicii Peru pentru a vizita România, atunci când acesta i se va parea convenient.