RUTE TURISTICE PERUANE IN CONTEXTUL DEZASTRELOR NATURALE ACTUALE
22.03.2017
CONCERT ÎN BENEFICIUL PERSOANELOR AFECTATE DE DEZASTRELE NATURALE CARE AU SURVENIT ÎN PERU
24.03.2017

RUTE TURISTICE PERUANE IN CONTEXTUL DEZASTRELOR NATURALE ACTUALE

Se aduce la cunoștința comunității peruane cu reședința în această jurisdicție și a persoanelor interesate un comunicat privind situația actuală a rutelor turistice peruane, în contextul recentelor dezastre naturale care continuă să apară în Peru.

București, 24 martie 2017