REFERENDUM 2018 -INFORMAŢII CU PRIVIRE LA VOTAREA CU DNI-UL EXPIRAT
07.12.2018
A IV-A EDIȚIE A FESTIVALULUI DE FILM LATINOAMERICAN DIN BUCUREȘTI ”PELÍCULA”
02.09.2019

REFERENDUM 2018 – DISPENSĂ ŞI JUSTIFICARE

În legătură cu referendumul național din data de 9 decembrie, se aduce la cunoştință faptul că, potrivit informațiilor amintite anterior, există două situații în care au fost aplicate amenzi electorale:

1. Pentru cetățenii peruani aflați în străinătate care au fost numiți în calitate de membri ai biroului electoral (funcționari sau înlocuitori) și nu și-au îndeplinit acest rol. Amenda este de 64,00 USD și trebuie plătită la această Secție Consulară. Pentru mai multe informații despre această plată, vă rugăm să scrieți la următoarea adresă de e-mail: consuladodelperuenrumania@embajadaperu.ro

2. Pentru cetățenii peruani cu domiciliul în Peru, care nu au votat la secția de votare corespunzătoare sau care au fost numiți în calitate de membri ai biroului electoral (funcționari sau înlocuitori) și nu și-au îndeplinit acest rol. Amenda trebuie plătită numai la agențiile Băncii Națiunii din Peru, menționând numărul documentului de identitate al părții interesate.

Există posibilitatea de a fi scutiți de plata amenzii corespunzătoare în oricare dintre cele două situații menționate mai sus, solicitând o derogare (pentru cei care nu au votat) sau o justificare (pentru cei care nu și-au îndeplinit rolul de membri). Cerințele sunt:

1. Cererea de dispensă și / sau justificarea atașată completată corespunzător.

2. Document care susține cauza presupusă. Cauza menționată trebuie să se încadreze într- unul din cazurile incluse în lista anexată (Anexa 1 și Anexa 2). Dacă documentele sunt într-o altă limbă decât limba spaniolă, vă rugăm să atașați și traducerea corespunzătoare cu numele și semnătura traducătorului.

3 Pașaport (față, spate și pagina cu ștampilele de intrare și ieșire din țară).

După primirea documentelor, această Secție Consulară va solicita părții interesate să efectueze plata taxei de 3,00 USD, a cărei chitanță în original va trebui sa fie trimisă ulterior de către partea interesată la această Secție Consulară.