THE LITTLE BOOK OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION IN PERU
27.11.2017
PARTICIPAREA PERU LA SEMINARUL INTERNAȚIONAL PRIVIND VIOLENȚA ÎMPOTRIVA FEMEILOR ORGANIZAT ÎN ROMÂNIA
15.12.2017

PREZENTAREA SCRISORILOR DE ACREDITARE PREȘEDINTELUI BOSNIEI ȘI HERȚEGOVINEI

Luni, 4 decembrie 2017, în orașul Sarajevo, doamna Ambasador María Eugenia Echeverría Herrera a prezentat domnului Dragan Covic, Președintele Colegiul prezidențial din Bosnia și Herțegovina, Scrisorile de acreditare care o acreditează ca Ambasador al Republicii Peru în această țară.

În cadrul întrevederii cu Președintele Covic, acesta și-a manifestat dorința ca buna relație care unește cele două țări să devină mai intensă și diversificată, oferindu-și sprijinul gestiunii doamnei Ambasador Echeverría. Printre ariile în care se poate avansa cooperarea între cele două țări s-au menționat agricultura, turismul, domeniul hidroelectric, lupta impotriva drogurilor și terorismului. În ceea ce privește comerțul bilateral, s-a subliniat ca aderarea Bosniei și Herțegovinei la Uniunea Europeană va contribui la dezvoltarea sa, datorită Acordului Comercial Multipartit, aflat în vigoare cu Peru din 2012. Cu această ocazie, doamna Ambasador Echeverría a mulțumit de asemenea Președintelui Covic pentru recenta decizie de eliminare a obligației de viză pentru cetățenii peruani.

București, 5 decembrie 2017