Proiect pilot pentru reinstaurarea în domeniul muncii a peruanilor reîntorși în Lima Metropolitană
11.09.2014
Platforma virtuală Sayhuite – informații geo-referențiale despre teritoriul peruan
09.12.2014

MESAJ AL DOMNULUI MINISTRU DE RELAȚII EXTERNE, AMBASADORUL GONZALO GUTIÉRREZ REINEL, CU OCAZIA ZILEI PERUANILOR REZIDENȚI ÎN STRĂINĂTATE

Dragi compatrioți,

 

Cu ocazia sărbătoririi azi a “Zilei Peruanilor Rezidenți în Străinătate”, doresc să vă transmit, în numele Ministerului de Relații Externe și în numele propriu, un cordial și afectuos salut alături de profunda recunoștință față de sprijinul semnificativ pe care îl oferiți în favoarea societăților pe care le locuiti și în favoarea țării noastre, pe lângă importanta muncă de răspândire a patrimoniului cultural și de promovare a imaginii Peru-ului.

 

Pentru a evidenția sprijinul semnificativ pe care îl oferiți țării noastre, Cancelaria a instaurat în anul 2006 decernarea unei distincții peruanilor care s-au evidențiat prin activitățile de caracter social îndreptate către consolidarea și unirea comunității peruane din străinătate. Procesul de selecție în anul curent s-a bucurat de candidaturi obtinuțe de asociații de peruani, Consilii de Consultanță și de către birouri consulare. Vreau să transmit cele mai călduroase felicitări conaționalilor remarcabili cu această ocazie.

 

Doresc, de asemenea, să vă informez că, în baza Planului de Modernizare a Administrației Consulare, se desfășoară proiecte importante precum punerea în funcțiune a unui Sistem Integrat de Administrație Consulară, care va permite automatizarea administrației consulare, interconexiunea birourilor consulare din străinătate și din Peru, și înlocuirea tradiționalelor timbre consulare; publicarea Site-ului Web Unic Consular care se va transforma în principalul mijloc de acces al peruanilor aflați în străinătate de pe oricare dispozitiv tehnologic (Smartphone, tabletă, laptop, printre altele) la informații despre serviciile consulare; și la informații despre inaugurarea unor noi sedii consulare pentru comunitatea peruană în Madrid, Barcelona și Buenos Aires, printre altele.

 

Pe de altă parte, am plăcerea de a vă informa, de asemenea, că în aplicarea Legii Nr. 30001, Lege a Reintegrării Economice și Sociale a Migrantului Reîntors, până în prezent, au fost emise mai mult de 2.300 de Carduri de Migrant Reîntors, ceea ce le-a permis menționaților conaționali să beneficieze de scutiri tributare sau nontributare, reușind cu aceasta o mai bună reintegrare social-economică în propria țară.

 

Reînnoindu-vă promisiunea de a continua să facem cele mai mari eforturi în favoarea îmbunătățirii continue a serviciilor pe care vi le oferă birourile noastre consulare din străinătate prin intermediul standardizării și perfecționării administrării, exprim cele mai bune urări pentru prosperitatea continuă a dumneavoastră și a tuturor membrilor familiei dumneavoastră.