PARTICIPAREA DOMNULUI PREȘEDINTE AL REPUBLICII LA CEL DE-AL VII-LEA SUMMIT AL ALINAȚEI PACIFICULUI
28.05.2013
VICECANCELARUL INAUGUREAZĂ FORUMUL “PERU-UNIUNEA EUROPEANĂ: DE LA ACORDUL COMERCIAL LA AFACERI EFECTIVE
19.06.2013

DECLARAȚIE COMUNĂ ÎNTRE STATELE UNITE ALE AMERICII ȘI PERU

SPRE O ASOCIERE STRATEGICĂ PENTRU SECOLUL XXI

Președintele Barack Obama și Președintele Ollanta Humala și-au reafirmat ieri dorința de la întări relația dintre Statele Unite și Peru prin profundizarea legăturilor în ceea ce privește prosperitatea economică și integrarea socială, educația, știința și tehnologia, și siguranța cetățenilor. Cei doi lideri au decis să continue să lucreze împreună la o agenda de cooperare diversificată pentru a stimula relația noastră și a se asigura că aceasta continuă să fie puternică și relevantă pentru provocările și obiectivele secolului XXI.

Ambii președintii au recunoscut relația istorică dintre cele două națiuni și au reafirmat intenția lor de a o consolida și a o profundiza bazându-se pe principii și valori fundamentale comune, cum ar fi democrația, respectarea drepturilor omului, deschiderea piețelor și Statul de Drept.

Ambii lideri au recunoscut că Peru și Statele Unite lucrează pentru a consolida o asociere strategică pentru secolul XXI care să contribuie la îmbunătățirea siguranței, prosperității și dezvoltării în emisferă.

De asemnea, s-au bucurat de relațiile mai apropiate de la nivel statal și local orientate spre creșterea oportunităților unei cooperări mutuale.

PROSPERITATE ECONOMICĂ ȘI INTEGRARE SOCIALĂ

Un element ce sprijină relația noastră economică de succes îl reprezintă implementarea reușită a Acordului de Promovare Comercială dintre Statele Unite și Peru (TPA) care a permis generearea a aproximativ 16,000 milionae de dolari de comerț bilateral în 2012 și a sprijinit crearea de noi locuri de muncă în ambele țări. Cei doi președinți au subliniat că după patru ani de la intrarea în vigoare a acordului, Statele Unite și Peru au reușit să faciliteze comerțul dintre firmele lor, să diversifice și mai mult relația comercială dintre acestea și să continue să lucreze împreună pentru protejarea mediului înconjurător. Ei au subliniat din nou importanța mențienerii unui dialog permanent asupra propunerilor concrete cu scopul de a profundiza relația comercială. Cei doi Președinti au trecut în revistă negocierile pentru Acordul Asociației Transpacifică, menționând care a fost progresul realizat în a XVII rundă de negocieri ce a avut loc în Peru, în luna mai a anului curent, și au reafirmat dorința lor de a concluziona negocierile în acest an.

Ambii Președinti au dezbătut importanța de a profita de pe urma prosperității economice cu scopul de a reduce sărăcia și inegalitatea. În acest context, liderii au subliniat importanța asociațiilor public-private și și-au exprimat convingerile cum că o creștere economică constantă este incontestabilă.

Statele Unite ale Americii i-a urat bun venit Republicii Peru în Rețeaua de Mici Firme Americane în cadrul căruia Statele Unite va sprijini înființarea de centre de dezvoltare de afaceri mici în Peru pentru a oferi antrenament și alte servicii creatore de locuri de muncă în beneficiul micilor afaceriști și antreprenori.

Au abordat felul în care inițiativele de comerț și investiție pot ajuta la creșterea economică și facilita reducerea sărăciei. Cu obiectivul de a promova creșterea economică și crearea de locuri de muncă în firmele mici și medii, ambii Șefi de Stat au întâmplinat subscrierea unui Memorium de Întelegere pentru a promova întreprinderile micro, mici și medii. Președintele Humala a apreciat sprijinul oferit de Statele Unite pentru stabilirea centrelor pentru dezvoltarea de afaceri mici în Peru, care va oferi antrenament și alte servicii generatoare de locuri de muncă în beneficiul micilor afaceriști și antreprenori.

Cei doi lideri au subliniat de asemenea eforturile comune pentru a extinde conectivitatea la internet în zonele rurale din Peru, folosirea științei și tehnologiei pentru a accelera dezvoltarea precum și sprijinul oferit a 1000 de afaceri mici și mijlocii conduse de femei antreprenor, în cadul inițiativelor ce se desfașoară în prezent “Schimbări pentru Integrare” și “Femei Întreprinzătoare în America”. Ca membrii fundatori ai inițiativei “Asociația pentru un Viitor Echitabil”, Peru și Statele Unite au acceptat responsabilitatea de a extinde oportunitățile în favoarea femeilor și tinerelor și pentru promovarea egalitații de gen în sectorarele politic, economic și social.

Liderii au reafirmat dorința de a impulsiona o creștere echilibrată, chiar constantă, și crearea de locuri de muncă; de a promova investiția productivă, de a reforma și întării arhitectura financiară internațională; și de a îmbunătăți comerțul multilateral. Și-au afișat susțienrea celei de-a Noua Conferință Ministerială a OMC, care va avea loc la Bali, Indonezia, în luna decembrie a acestui an.

Președinții au scos în evidența de asemenea importanța pe care o are “Alianța Pacificului”, una dintre cele mai inovatoare inițiative regionale de integrare, și au precizat perspectivele lor favorabile pentru profundizarea libertății comerciale și amplificarea cooperării între membrii săi.

EDUCAȚIE

Cei doi președinti au vorbit despre educație ca o prioritate strategică din ce în ce mai importantă pentru ambele țari, cu atenție specială în domeiul științei, tehnologiei, inovației și competitivității.  Recunoscând avantajele pe care le aduce ambelor țări contactul dintre americani și peruani, Statele Unite și Peru au lansat un mecanism de Dialog despre Politicile Educative cu scopul de a facilita și mai mult schimbul de informații și de bune practici și pentru a promova legăturile dintre inițiativa președintelui Obama, ”O forță a celor 100,000 în America”, precum și initiațivele de burse peruane precum “Bursa 18” și “Bursa Președintele Republicii”. De asemenea, ambii președinti au luat în considerare eforturile comune pentru oferirea instruirii și calificării de înaltă calitate în engleză pentru profesori și pentru studenții peruani.

Ambii Șefi de Stat au recunoscut importanța patrimoniului cultural pentru respectivele lor națiuni și au ratificat dorința de a continua să întărească cooperarea bilaterală cu scopul de a preveni traficul ilegal de bunuri aparținând patrimoniului cultural și de a le înapoia țărilor lor de origine în conformitate cu acordurile bilaterale și multilaterale din care fac parte ambele țări.

ȘTIINȚA ȘI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

Cele două națiuni au decis să lucreze împreună pentru a înfrunta impactul schimbării climatice globale. Ambii lideri au primit cu plăcere să semneze un Memorium de Înțelegere care stabilește măsuri pentru îmbunătățirea capacității Republicii Peru de a desena și aplica o Strategie de Dezvoltare cu Emisii Joase. Designul și aplicarea strategiei va permite Statelor Unite și statului Peru să lucreze împreună pentru a reduce emisiile celei mai mari surse de emisii de gaze cu efect de seră din Peru.

Ambele țări își propun de asemenea să promoveze energii curate și siguranță energetică în tot Peru sub prevestirile “Alianței de Energie și Climă a Americii” și inițiativei “Conectând America 2022”. Președintele Obama și Președintele Humala și-au luat angajamentul să lucreze împreună pentru un rezultat de succes al negocierilor internaționale despre schimbarea climatică. Aceasta cooperare include continuarea unei munci comune pentru construirea unui nou regim international al climei, care să fie ambițios, efectiv și care să poată permite participarea din toate părțile.

Au primit cu bucurie o cooperare consolidată și mai profundă între cele două națiuni despre lucruri științifice și tehnologice relaționate cu mediul înconjurător, inclusiv acțiuni de cooperare în prezent aflate în desfășurare și de schimb de experți între Adminitrarea Național Oceanică și Atmosferică a Statelor Unite și Institulul Mării din Peru în domeniul matirim, precum și o viitoare stabilire a unui acord cadru între ambele instituții.

ÎMBUNĂTĂȚIREA SIGURANȚEI CETĂȚENILOR

Cei doi lideri și-au arătat interesul comun în a intensifica siguranța cetățenilor, subliniind importanța de a întări instituțiile ce pemit consolidatea Statului de Drept, protejarea drepturilor omului și îmbunătățirea siguranței publice pe termen lung.

Președintele Obama și-a exprimat recunoștința pentru participarea Republicii Peru la Misiunea de Stabilizare a Națiunilor Unite din Haiti, unde forțele peruane pentru menținerea păcii au participat în permanență de la începutul misiunii din 2004. Președintele Humala a primit cu bucurie sprijinul pe care Statele Unite îl acordă Poliției Nationale Peru, sprijin ce include oportunități de instruire și pregătire pentru amplificarea politicilor comunitare.

Când s-a ajuns la discuția despre amenințarea reprezentată de traficul de droguri pentru cele două țări, Președintele Obama a reafirmat angajamentul Statelor Unite de a se asocia cu Peru spre a lupta împotriva producerii de substanțe ilegale și traficului acestora. Președintele Humala a salutat intenția Președintelui Obama de a incrementa asistența Statelor Unite în Peru cu peste 20 de milioane de dolari cu scopul de a spijini implemntarea strategiei antidroguri de către Guvernul Peruan. Cei doi lideri au scot în evidență initiativele comune luate pentru a reduce producția de cocaină și pentru a avansa mai activ într-o strategie de dezvoltare alternativă, sigură și constantă în zonele cocalare, subliniind succesurile obținute cu cafeaua și cu cacaua, pentru a investiga și a aduce în fața instanței de judecată organizațile delincvente organizate; pentru a sprijini tranziția Republicii Peru la un nou cod de procedură penală și pentru a garanta o consolidare a cooperării în lupta spălării de bani și delictelor financiare.

Cei doi lideri au cazut de acord pentru a amplifica legăturile bilaterale de apărare și au salutat procesul realizat la negocierile pentru încheierea unui nou și puternic Acord de Cooperare în domeniul Apărării între Statele Unite și Peru care este orientat spre a impulsiona o relație strategică cu scopul de a înfrunta, într-un mod mai eficace, noile provocări și amenințării ale siguranței precum traficul de droguri, terorismul, proliferare nucleară și dezastre naturale.

Statele Unite și Peru și-au exprimat de asemnea plăcerea de a semna Acordul pentru Inițierea Megaporturilor cu scopul de a porni un efort cooperativ destinat detectării, prevenirii și combaterii  traficului ilegal de material nuclear și alte elemente radioactive.

Cei doi președinți și-au exprimat obligația reciprocă față de “Alianța pentru un Guvern Deschis” ca mediu pentru îmbunătățirea transparenței și predării de conturi cetățenilor din partea guvernului,  combaterea corupției și fomentarea implicării cetățenilor.

Președinții Obama și Humala vor susține consultații apropitate de aceste și alte teme de inters comun cu scopul asocierii celor două națiuni.

Lima, 11 iunie 2013