RUTE TURISTICE PERUANE IN CONTEXTUL DEZASTRELOR NATURALE ACTUALE
24.03.2017
#UnaSolaFuerza din România
04.04.2017

CONCERT ÎN BENEFICIUL PERSOANELOR AFECTATE DE DEZASTRELE NATURALE CARE AU SURVENIT ÎN PERU

Se atașează afișul privind concertul în beneficiul persoanelor afectate de dezastrele naturale care au survenit în Peru, care va avea loc în data de 2 aprilie 2017, ora 13.00, strada Ilarie Chendi nr. 14, Sector 2, București.

București, 24 martie 2017