04.01.2019

REFERENDUM 2018 – DISPENSĂ ŞI JUSTIFICARE

În legătură cu referendumul național din data de 9 decembrie, se aduce la cunoştință faptul că, potrivit informațiilor amintite anterior, există două situații în care au […]
07.12.2018

REFERENDUM 2018 -INFORMAŢII CU PRIVIRE LA VOTAREA CU DNI-UL EXPIRAT

Se aduce la cunoștință  faptul că în conformitate cu Rezoluţia nr. 000145-2018 / JNAC / RENIEC din data de 6 decembrie 2018, cetățenii peruani care au resedinţa în această jurisdicţie […]
20.11.2018

REFRENDUM 2018-LISTA FINALĂ A MEMBRILOR BIROULUI ELECTORAL

Se aduce la cunoștință ca ONPE (Oficiul Național al Proceselor Electorale) a transmis lista finală a membrilor biroului electoral pentru referendumul din data de 9 decembrie, […]
13.11.2018

REFERENDUM 2018 – BROȘURĂ INFORMATIVĂ

În atenția comunității de conaționali cu reședința în această jurisdicție, se atașează broșura informativă cu privire la referendumul din data de 9 decembrie 2018.