PROIECȚII PERUANE ÎN CADRUL FESTIVALULUI DE DE FILM LATINO-AMERICAN ”PELICULA” DIN BUCUREȘTI
18.09.2017
ANUNȚ DE ANGAJARE
25.09.2017

AMBASADORUL REPUBLICII PERU FACE O VIZITĂ PREȘEDINTELUI GRUPULUI PARLAMENTAR DE PRIETENIE CU REPUBLICA PERU

În data de 19 septembrie 2017, doamna Ambasador a Republicii Peru a efectuat o vizită domnului deputat Florinel Stancu, Președintele Grupului Parlamentar de Prietenie România-Peru, care a fost acompaniat de mai mulți membri ai grupului parlamentar menționat.

În cadrul acestei vizite, domnul Stancu a subliniat importanța întăririi relațiilor și a cooperării între grupurile parlamentare de prietenie, salutând recenta înființare a Grupului Parlamentar de Prietenie Peru – România din Congresul peruan. A adăugat că, în ciuda distanței, popoarele peruan și român sunt latine, ceea ce constituie o bază excelentă pentru munca în comun. De asemenea, a subliniat că ambele grupuri parlamentare ar putea contribui la promovarea dezvoltării comerțului și investițiilor, scoțând în evidență faptul că România deține 72 parcuri industriale foarte atractive.

Doamna Ambasador a Republicii Peru a amintit recenta numire în funcția de Președinte a Consiliului de Miniștri a celei de-a doua Vicepreședintă a Republicii, dna. Mercedes Aráoz, membru al grupului de prietenie parlamentară Peru-România, căreia deputatul Stancu i-a urat succes în noua sa funcție. De asemenea, a menționat nivelul excelent al relațiilor noastre bilaterale, vizita recentă a Viceministrului Afacerilor Externe la București pentru a participa la cel de-al IV-lea Mecanism de Consultări Politice, actvitățile care au fost realizate pentru a promova comerțul și investițiile, cultura peruană și o mai mare interconectare între centrele universitare din ambele țări, remarcând rolul pe care diplomația peruană ar putea să îl joace pentru a întări și a îmbogăți aceste relații.

Deputatul Stancu și-a manifestat intenția de a invita Grupul de Prietenie Peru – România să facă o vizită în țara sa.

București, 25 septembrie 2017.